Politika zasebnosti

1. Veljavnost in uporaba politike zasebnosti

Ta Politika zasebnosti in Izjava o varstvu osebnih podatkov veljata za vsakogar, ki se skladno s Splošnimi pogoji spletnega portala slovenskozdravje.com šteje za uporabnika, ter za celotni spletni portal, za vse njegove sestavne dele in podstrani.

Izrazi „uporabnik", „registrirani uporabnik", „spletni portal" in „ponudnik" imajo v tej politiki enak pomen kot v Splošnih pogojih spletnega portala slovenskozdravje.com.

Ta Politika velja za uporabnika, ko prvič obišče spletni portal in pri vseh kasnejših obiskih. Z uporabo spletnega portala uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami te Politike.

Ta Politika se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega portala po spremembi te Politike uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.


2. Izjava o varstvu osebnih podatkov

a) Upravljavec podatkov
Upravljavec osebnih podatkov je družba Slovensko zdravje b) Kateri podatki o uporabnikih se zbirajo Ponudnik o uporabnikih lahko zbira naslednje podatke: e-poštni naslov, ime, spol, telefonska številka (stacionarna in mobilna).

Osebne podatke, ki so označeni kot neobvezni, lahko uporabnik posreduje, če to želi. Uporabnik, ki ponudniku ne posreduje neobveznih osebnih podatkov, zaradi tega ne trpi nobenih škodljivih posledic. To pa ne velja v primeru naročanja na revijo Računalniške novice, saj naročnik ne more koristiti določenih ugodnosti brez posredovanja potrebnih podatkov.

Ponudnik obdeluje tudi IP naslove naprav, preko katerih uporabniki dostopajo do spletnega portala. Ponudnik na spletnem portalu uporablja piškotke (cookies), po katerih razpoznava uporabnike, vendar pa na ta način ni mogoča identifikacija uporabnikov.

c) Namen obdelave podatkov Ponudnik bo zbrane podatke o uporabnikih uporabljal izključno za naslednje namene:
omogočanje prijave na spletnem portalu in omogočanje dostopa do določenih delov spletnega portala registriranim uporabnikom;
  • vodenje evidence registriranih uporabnikov spletnega portala;
  • statistične, marketinške in druge analize ter raziskave v zvezi z (registriranimi) uporabniki spletnega portala in naročniki;
  • občasno pošiljanje e-sporočil z vsebino, povezano s spletnim portalom in nagradnimi igrami, komercialne ali nekomercialne narave;zaščita IT opreme in preprečevanja zlorab.

č) Posredovanje podatkov
Ponudnik zbranih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen:
v primeru spletnega naročila izdelka preko „Posebne ponudbe", kjer se prodajalcu posreduje kupčevo ime, priimek, naslov, tel. številka in e-poštni naslov;
  • če tako določajo veljavni predpisi.3. Varstvo podatkov in čas hrambe

Ponudnik varstvo osebnih podatkov zagotavlja v skladu s to politiko in z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja Republike Slovenije (Zakon o varstvu osebnih podatkov, Ur. l. RS št. 86/2004 s spremembami) in predpisi Evropskih skupnosti.

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da ponudnik njegove podatke, ki mu jih je posredoval ob registraciji, hrani ves čas, ko ima uporabnik status registriranega uporabnika ali je naročnik revije in še eno leto po prenehanju tega statusa oz. preklicu naročnine. Ostale podatke lahko hrani, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, nato pa jih trajno izbriše ali učinkovito anonimizira , tako da določenega podatka ni več mogoče povezati z določenim uporabnikom.


4. Pravice uporabnikov

Uporabnik lahko od ponudnika z zahtevo, ki jo pošlje na [email protected], zahteva, da ponudnik dopolni ali popravi podatke, ki se nanašajo nanj in ki so nepopolni ali napačni.

Uporabnik lahko z zahtevo, ki jo pošlje na [email protected] zahteva, da mu ponudnik pošlje elektronsko kopijo podatkov, ki se nanašajo na uporabnika. Zahteva se lahko poda enkrat vsake 3 mesece. Ponudnik ima pred posredovanjem kopije podatkov pravico od uporabnika zahtevati, da na primeren način dokaže svojo istovetnost. Če ponudnik tudi po tem dvomi o istovetnosti uporabnika, lahko njegovo zahtevo zavrne.

Uporabnik lahko z zahtevo, ki jo pošlje na [email protected] zahteva, da ponudnik trajno izbriše vse podatke, ki se nanašajo nanj. Ponudnik ima pred izbrisom podatkov pravico od uporabnika zahtevati, da na primeren način dokaže svojo istovetnost. Če ponudnik tudi po tem dvomi o istovetnosti uporabnika, lahko njegovo zahtevo zavrne. Uporabnik je seznanjen in soglaša, da mu z izbrisom vseh podatkov, ki se nanašajo nanj, skladno s Splošnimi pogoji spletnega portala racunalniske-novice.com preneha status registriranega uporabnika in vse pravice, povezane z njim.

Ponudnik bo uporabniku kadarkoli omogočil, da se na razumljiv in enostaven način odjavi od prejemanja e-sporočil. Uporabnik lahko to stori tudi z zahtevo, ki jo pošlje na [email protected] Slovensko zdravje se zavezuje, da bo v 15 dneh preprečila uporabo osebnih podatkov za zahtevan namen, ter da bo o tem v nadaljnjih 5 dneh z e-sporočilom obvestila uporabnika.


5. Izključitev odgovornosti

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala, ker je ponudniku pri registraciji posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke, ki se nanašajo na uporabnika.


6. Končne določbe

Neveljavnost katerekoli določbe te politike, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti te politike kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ta Politika pa velja naprej brez te določbe.

Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Evropskih skupnosti. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Bratislavi.

Velja od 1.5.2020

2018-2020 © Slovensko zdravje. Vse pravice pridržane.

Kontakt | Politika zasebnosti
Made on
Tilda